Jan Kochanowski - fraszka Na zdrowie

muzyka-zycia

Temat: na mądrość

na mądrość
Spojrzałem na tytuł i zaraz przypomniały mi się fraszki Jana Kochanowskiego: "na lipę", "na zdrowie", "na dom w Czarnolesie", "na matematyka"... Poetyka rodem z epoki renesansu, nie trzeba jej naśladować. Zamiast powyższego tytułu, napisz np. "o mądrości".
Treść utworu nie jest dla mnie do końca zrozumiała. Przejdę więc obok niego.

Pozdrawiam

Tomek
Źródło: ogrodciszy.pl/viewtopic.php?t=3832Temat: Człowiek jest całością
Czym właściwie jest zdrowie?

Jest bardzo wiele definicji. Do mnie szczególnie trafia jedna, bardzo prosta, z Podręcznego Słownika Języka Polskiego -jestto „dobry stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu nie dotkniętego chorobą". Według WHO: „Zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brakiem choroby". Z kolei według zasad homotoksykologii (dziedziny homeopatii): „Zdrowie to uwolnienie od trucizn i szkód przez nie wywołanych", czyli zdrowienie to przywracanie zaburzonego przez te toksyny stanu równowagi. Wszyscy znamy cytat z fraszki Jana Kochanowskiego: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz". Niestety, często swojego zdrowia nie szanujemy, nie dbamy o nie, bo jest to dla nas coś naturalnego, ot, coś danego przez naturę. Dzieje się tak, dopóki nas nic nie zaboli lub nie stanie się coś jeszcze gorszego. Tymczasem osoby współpracujące z Akuną prowadzą prawdziwą promocję profilaktyki zdrowotnej. Nasi klienci otrzymują preparat razem z informacjami o zdrowiu. Staramy się promować nowy sposób myślenia, wskazywać, gdzie mogą tkwić przyczyny problemów zdrowotnych i pomagać w ich eliminacji.
Źródło: preparatalveo.pl/alveo-forum/viewtopic.php?t=88


Temat: Lekcje 11.12.2008
Lekcja
Temat : Porównanie homeryckie podstawą trenu 5 J.Kochanowskiego.

Porównanie homeryckie - polega na tym, że jego człony są bardzo rozbudowane. Słynął z nich w starożytności Homer od jego nazwiska wzięła sie nazwa tego środka artystycznego.

Porównanie homeryckie w trenie V :

Takci sięmej najmilszej Orszuli dostało
Przed oczyma rodziców swoich rostąc mało.
Od ziemie sie co wzniósłszy, duchem zaraźliwym
Srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym
U nóg martwa upadła

JAKO
Oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc
Sama tylko dopiero szczupłym prątkiem wschodząc

Upadła przed nogami matki...

Jan Kochanowski(1530-1584) - to najwybitniejszy polski poeta przed Mickiewiczem. Należy do najwybitniejszych przedstawicieli renesansu w polsce. Całe życie był humanistą, wyznawcą hasła : "Człowiekiem jestem i nic co ludzie nie jest mi obce" . Sam poeta był świadomy swego talentu i wartości własnej poezji. Napisał o sobie : "I wdarłem się na skałę pięknej Kalijope, gdzie dotychmiast nie było śladu polskiej stopy".

Fraszki : "Na lipe" "Na zdrowie" " Na dom w czarnolesie" "Na nabożną" " Na młodośc" "Na starośc" "Na gospodarza" "Do snu" "Do Hanny"

Pieśni : "Serce roscie" "Nie porzucaj nadzieje" "Czego chcesz od nas panie"

Zadanie
Ludzie radości i ludzkie smutkie w twórczości J.Kochanowskiego w oparciu o fraszki, pieśni i treny (poniedziałek, na papierze kancelaryjnym lub moze byc wydrukowane)
Źródło: forum.niep-gim.mielec.pl/viewtopic.php?t=74


Temat: Złote myśli :)
Ja średnio lubię poezję ale bardzo spodobała mi się fraszka Jana Kochanowskiego "na zdrowie" ;-) "Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz aż się zepsujesz..."
Źródło: linker.jun.pl/viewtopic.php?t=78


Temat: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce
W odrodzeniu żyło wielu wybitnych muzyków, naukowców, pisarzy. Niektórych z nich określa się mianem człowieka renesansu, dlatego pasują do nich słowa Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce". Jednym z takich szanowanych twórców jest Jan Kochanowski.

Pierwszy argument potwierdzający tę tezę to renesansowa biografia. Jan z Czarnolasu bardzo długo studiował na znanych uczelniach w Krakowie, Królewcu i Padwie. Był sekretarzem królewskim, lecz później osiadł w Czarnolesie. Podróżując po Europie, zdobył dużo doświadczenia i wiedzy.

Warto wspomnieć o jego twórczości. W swych utworach zawierał przesłania dotyczące zarówno ludzi, jak i Boga. Pisał o bardzo ważnych wartościach w życiu, takich jak zdrowie, spokój. Nawiązywał do stoicyzmu i epikureizmu. W pieśniach nawoływał do zachowania spokoju i bycia opanowanym. Zachwycał się pięknem przyrody i innymi dziełami Boga. Podziękowanie za naturę możemy znaleźć w utworze pod tytułem "Czego chcesz od nas, Panie". Natomiast we fraszkach dominuje myśl: carpe diem, czyli ciesz się chwilą, chwytaj dzień. Jego poczucie humoru można także zobaczyć we fraszce "Raki". Czytana od tyłu dawała przeciwne znaczenie do czytanej od przodu.

Z całą pewnością ważny jest kunszt poetycki. Jego twórczość jest obfita w środki stylistyczne, na przykład: apostrofy, epitety, porównania homeryckie. Napisane przez niego pieśni mają regularną budowę. Nie sposób zauważyć dokładnych rymów, strof, średniówek.

Chciałabym wspomnieć, że ojciec poezji polskiej bardzo dobrze zna życie, ponieważ nie raz się zawiódł. Boleśnie przeżywał śmierć jego dwóch córek. Obserwował ludzi i ich zachowania. Krytykował złe cechy we fraszkach, podziwiał przyrodę w pieśniach, doskonale znał ludzi.

Słowa Terencjusza znajdują uzasadnienie w życiu i twórczości Kochanowskiego. Wiedział on, co to radość i szczęście, ale także ból i smutek. Znał postawy ludzi i ich charaktery. Opisywał życie w swoich utworach i nie bał się pokazywać w nich uczuć. Był dobrym człowiekiem i znał prawdziwe życie.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7427


Temat: Rozprawka Kochanowski ojcem poezji polskiej i dumą Polaków
Rozprawka
Teza: Jan Kochanowski ojcem poezji polskiej i dumą wielu pokoleń Polaków.

„ Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz " któż nie zna słów wspaniałego polskiego poety, Jana Kochanowskieg, którego XVI wieczne teksty zachwycają ludzi do dziś. Doskonałe wykształcenie na uniwersytetach, podróże, kontakty z uczonymi i humanistami dały Kochanowskiemu wiedzę filozoficzną i humanistyczną oraz wprawę literacką. Pisarz został sekretarzem królewskim, gdzie służył podczas obrad sejmu i opisywał ważne dla Polski wydarzenia. W wieku 36 lat zamieszkał w odziedziczonym po ojcu dworku w Czarnolesie i tam napisał najwięcej utworów.
Uważam, że Jan Kochanowski jest dumą wielu pokoleń Polaków i zasługuje na miano ojca poezji polskiej. Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami.
Pierwszym argumentem potwierdzającym moją tezę niech będzie to że pisarz jest przedstawicielem a zarazem kwintesencją polskiego renesansu. Zaadaptował na polskie warunki większość antycznych gatunków takich jak pieśń, tren, fraszka. Odwołując się do kultury i literatury antycznej stworzył wraz z Mikołajem Rejem fundamenty polskiego języka literackiego.
Drugim argumentem niech będzie to, że Kochanowski był świadom swojej roli w literaturze. Był świadom roli poety: jako pierwszy sformułował rolę twórcy, którego talent jest darem od Boga, a zarazem przywilejem, obowiązkiem i cierpieniem. Najdobitniej wyraził to w poemacie ,, Czego chcesz od nas Panie ”.
Kolejnym argumentem potwierdzającym, że pisarz, posiadał wyjątkową wrażliwość literacką jest to, że szczególną rolę w jego twórczości pełniły treny, które powstały w wyniku głębokiej osobistej tragedii - śmierci małej córeczki Urszuli, na co dowodem jest cytat: " Nie od rozkoszyć poszła, poszła od trudności Od pracej, od frasunków, od łez, od żałości. " Oto renesansowy człowiek wierzący w dobroć Boga, harmonię świata, w to, że życie etyczne i pełne umiaru gwarantuje niczym nienaruszone szczęście, staje w obliczu czegoś tak absurdalnego, jak śmierć małego dziecka, niewinnego, utalentowanego i otoczonego miłością rodziny.
Jeszcze jednym argumentem może być tematyka utworów Kochanowskiego, która była niezmiernie szeroka, wyrażała cały światopogląd renesansowego poety. Stosunek do Boga, do świata przyrody, refleksja nad własną twórczością, troska patriotyczna, uwielbienie dla piękna kobiet, pochwała spokojnego życia rodzinnego, potrzeba umiaru i doskonałości najpiękniej wyrażał to w pieśniach np „ Serce rośnie ”.
Zapewne można by przedstawić jeszcze wiele argumentów ukazujących jak bardzo Jan Kochanowski zasłóżył na miano ojca polskiej poezjii dumę wielu Polaków. Uważam, że przedstawione powyżej rozważania i argumenty potwierdzają tę tezę.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7414


Temat: Renesans, Barok & Oświecenie sprawdzian - zagadnienia
Renesans:
1. Ramy czasowe
2. Antropocentryzm, humanizm, stoicyzm, epikureizm, horacjanizm
3. Sztuka renesansu
4. Ideał człowieka
5. Fraszka, hymn, pieśń(rodzaje), tren(tematyka), sonet
6. Utwory: "Czego chcesz od nas Panie...", "Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony...", Curriculum vitae humanisty - J. Kochanowski, Treny Kochanowskiego(głównie IX, X, XIX, "Urszula Kochanowska" B. Leśmian, "Pieśń o spustoszeniu Podola" Kochanowski, Pieśń IX " Nie porzucaj nadzieje..." Kochanowski, fraszki Kochanowskiego "Na swoje księgi", "Do fraszek", "O żywocie ludzkim", "Ku Muzom", "Na fraszki", "Na lipę", "Na dom w Czarnolesie", "Na zdrowie", "Raki"
7. Światopogląd klasycystyczny, styl klasycystyczny
8. Topos fortuny i zmienności losu, świata teatru, człowieka Bożego igrzyska, Arkadii
9. Twórcy: Mikołaj Rej, Andrzej Frycz Modrzewski, Dante Alighieri, Franciszek Petrarka, Giovanni Boccacio, Piotr Skarga

Barok:
1. Nazwa, ramy czasowe
2. Człowiek baroku
3. Literatura (wysoka, dworska)
4. Marinizm, absolutyzm, sarmatyzm, manieryzm, wieloznaczność, koncept, klasycyzm francuski, racjonalizm, mistycyzm, ksenofobia, subiektywizm, kontrreformacja, estetyka brzydoty
5. Mikołaj Sęp-Szarzyński "Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem", Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostem Pasek " Pamiętniki", Wacław Potocki " Wojna chocimska"
6. Topos vanitas, miłości i śmierci, życia-teatru, życia-snu
7. Barok polski (barok dworski -nurt metafizyczny->Naborowski, i nurt rozkoszy ziemskich->Morsztyn, barok ziemiański - nurt patriotyczny->Potocki i nurt sarmacki->Pasek)
8. Problemy nękające Polskę XVII w
9. Jan Baptysta Poquelin -> Molier, "Świętoszek"

Oświecenie:
1. Ramy czasowe(na świecie i w Polsce)
2. Światopogląd
3. Francis Bacon - empiryzm, John Locke - sensualizm, Kartezjusz - racjonalizm, sceptycyzm poznawczy, Monteskiusz, Denis Diderot, Wolter, J-J. Rousseau, G.W. Leibniz, Immanuel Kant
4. Klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, język ezopowy, utopia
5. Poemat heroikomiczny, powiastka filozoficzna, powieść"Podróże Guliwera"J.Swift, bajka, satyra("Do króla"), elegia, sielanka
6. Prekursorzy: Stanisław Leszczyński, J.A. Załuski, S. Konarski
7. Poezja: Ignacy Krasicki(bajki)"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", Stanisław Trembecki, Adam Naruszewicz "Balon"
Dramat: J.U. Niemcewicz, Franciszek Karpiński.
Publicistyka: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic.
Klasycyzm warszawski: Alojzy Feliński
8. Reforma szkolnictwa w Polsce, publicistyka, teatr, reformy

prooooosze:)
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,378.html


Temat: Szkoła
Dobra lecim z tym koksem Niektóre już były ale dam dla humorku
MOJA KOCHANA KLASA I JEJ BŁYSKOTLIWE TEKSTY

To co mnie udało się wyłapać:
Fraszka to rymowany utwór pomyślnie zakończony sensacją xD

- Jaki jest układ rymów w wierszu "Na zdrowie"?
- Nikt się nie dowie...?

Jan Kochanowski tworzył pod lipą

Zdanie dzielimy na rozwinięte i niedorozwinięte

Charakter miała spokojny, ale gwałtowny

Pogodziła się ze swoim przyjacielem wrogiem

Ania była śliczną dziewczynką z bufiastymi rękawami

Kała mnie roześmiesza!

Uspokój się i siądź na tej suchej pupie!

Moja ulubiona książka miała tytuł Suche Majtki Na Dnie Oceanu

"... jest książką przeznaczoną dla młodych czytaczy"

'... Gdy prace skończywszy rolnicze na spożytek powraca"

I w nocy śnił mu się sen

Najbardziej podobał mi się wątek jak Adaś szukał zaginionych drzwi (a to przecież była główna akcja książki xD)

Proszę pani, ona się na mnie patrzy!

Adaś grzebał i grzebał aż się spocił

Adam poszedł za ciężarówką

BENDZIE NAD WODA

- Gdzie jest mundurek!?
- W szafie!

- Czy twoim zajęciem na lekcji jest miauczenie?!

- Co wczoraj oglądaliście?
-Księżniczkę na lodzie
- Księżniczkę na brodzie

- Może załóż jednak te okulary

- Popełniam samobójstwo skacząc przez krawężnik!

- "Na spożyczek powraca..."

- Wybierz program: "fakty 3d, Chlebalnia 3d...

- Mateusz! Nie ruszaj się!

No nad tym to się głowiliśmy w 4 xD:

"Pięcioro skrzypiec
Kogo czego nie ma? Pięciorga skrzypców."

- To jest sztuka przez wielkie S

- Ale pani mnie nie zdążyła przeczytać!

- Nie wiem czy on jest takim Noobem czy tylko tak udaje...

- Grype to ty masz w gaciach!

-Myśleć, myśleć...
-A to ja też mam myśleć?!

-Proszę pani, a dlaczego pani narysowała dwa romby?
-Słucham?! Dwa równoległe ułamki?!

-Proszę paniii, A trzeba przynosić teraz białe zeszyty?
-Nie, kolorowe.

- Ten się mąką zapchał.

[Ja z Gośką xD
-No zespujesz mi długopis... On tak dużo kosztował...
-Ile?
- Nie wiem.

-Jeeeeju jak mnie krzyż boli....
-Kryzys wieku średniego?]

- W dniu 12.11.08 znaleziono 11 litrów wódki. Uczciwego właściciela prosimy o zgłoszenie się do komendy policjii.

- Bardzo się lubię, czy lubię cię?

- Ty też mogłaś zauważyć że Diana dziwnie się chwieje.

- Mateusz! Nie trzymaj się za rękę z Kubą! Nie widzisz że chłopak się boi

To z dyktanda:

-54 błędy, gratulacje!
-Kozaaaaaaaaczek xD

-Niewiem przecież tam masz wszystko wydrukowane
-A! to ja mam czytać?

-Jakie jescze znacie inne sporty?
-rzut Młotem

-Przepraszam....
-no bo ty przepraszasz z taką częstotliwością że ja szybciej oddycham

-Kto to jest Dj?
-Mikser

-Śmiercionośna herbata

- Kurna! Słomka mi się wtego... Wtegowała...

-O Chipsy idą!

Rozwinięcie zdania:
Pada deszcz
Pada marchewkowy deszcz

- Ty być ładna kobieta mówiąc sceptycznie

-Zenek zmienił się po czym?
-Po Alkoholu!

- proszę pani a gdzie wstawiamy te przydymki?

-"Żałujcie żeście nie widzieli jak ludzie chodzą"
-Jak kaczki

-A dlaczego mi tutaj nie działa?
-Bo pani nie włożyła kasety (przy tym się prawie popłakałam )

-Po 15 minutach Adam wyją tobę Ekologiczną


- Ten graniastosłup jest inny
-Nie mówmy że jest inny, nie ubliżajmy mu...

-no jak to zeby syn byl mlodszy od ojca?

No i oczywiście
JEŻUS
DŻINGOL BEJLS xDDDD
hahah xD
Źródło: pieskiswiat.fora.pl/a/a,2369.htmlimg
\